Trình nhân sự Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Trình nhân sự Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thi hành án dân sự còn khoảng cách khá xa so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Thi hành án dân sự còn khoảng cách khá xa so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi): Chấm dứt thủ tục tố tụng dân sự nhiêu khê

Dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi): Chấm dứt thủ tục tố tụng dân sự nhiêu khê

Lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong 3 tháng

Lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong 3 tháng

Tòa án không có quyền ra quyết định thi hành án dân sự

Tòa án không có quyền ra quyết định thi hành án dân sự

Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong thi hành án dân sự

Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong thi hành án dân sự

Hiểu đúng Điểm b, Khoản 1, Điều 61, Luật Thi hành án dân sự

Hiểu đúng Điểm b, Khoản 1, Điều 61, Luật Thi hành án dân sự

Tạo cơ sở để  thi hành án dân sự chuyển biến cơ bản, bền vững

Tạo cơ sở để thi hành án dân sự chuyển biến cơ bản, bền vững

Ngân hàng ACB “từ chối” vai trò là nguyên đơn dân sự trong vụ án Nguyễn Đức Kiên

Ngân hàng ACB “từ chối” vai trò là nguyên đơn dân sự trong vụ án Nguyễn Đức Kiên