Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội dự án Luật Phòng thủ dân sự

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội dự án Luật Phòng thủ dân sự

Góp ý Dự án luật Phòng thủ dân sự

Góp ý Dự án luật Phòng thủ dân sự