ADB hỗ trợ giảm thiểu rủi ro về lũ lụt, hạn hán ở Việt Nam và Lào

ADB hỗ trợ giảm thiểu rủi ro về lũ lụt, hạn hán ở Việt Nam và Lào

ADB hỗ trợ nâng cao kỹ năng giảng dạy

ADB hỗ trợ nâng cao kỹ năng giảng dạy

ADB hỗ trợ Việt Nam, Lào 20 triệu USD giải quyết mối đe dọa về HIV tại khu vực biên giới

ADB hỗ trợ Việt Nam, Lào 20 triệu USD giải quyết mối đe dọa về HIV tại khu vực biên giới

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB dành cho Việt Nam giai đoạn 2012-2015

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB dành cho Việt Nam giai đoạn 2012-2015