ADB thúc đẩy trồng hoa giá trị cao và bền vững cho nông dân

ADB thúc đẩy trồng hoa giá trị cao và bền vững cho nông dân

ADB công bố Báo cáo thường niên về giám sát tiến triển môi trường đối tác công-tư

ADB công bố Báo cáo thường niên về giám sát tiến triển môi trường đối tác công-tư

ADB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh, thích ứng tại các đô thị loại hai ở Việt Nam

ADB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh, thích ứng tại các đô thị loại hai ở Việt Nam

HDBank là ngân hàng phục vụ Dự án giáo dục do ADB tài trợ

HDBank là ngân hàng phục vụ Dự án giáo dục do ADB tài trợ

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm 2017

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nỗ lực thực hiện thành công Chiến lược đối tác quốc gia ADB - Việt Nam 2016-2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nỗ lực thực hiện thành công Chiến lược đối tác quốc gia ADB - Việt Nam 2016-2020

ADB thông báo chiến lược hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội

ADB thông báo chiến lược hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội

ADB cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho chính phủ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

ADB cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho chính phủ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực