ADB giúp các địa phương của Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng du lịch

ADB giúp các địa phương của Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng du lịch

ADB dự báo tăng trưởng của châu Á và Thái Bình Dương được giữ vững

ADB dự báo tăng trưởng của châu Á và Thái Bình Dương được giữ vững

ADB đánh giá cao chính sách ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam

ADB đánh giá cao chính sách ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam

ADB hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn tài chính

ADB hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn tài chính

ADB và WB áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam

ADB và WB áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam

ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển giao thông và nguồn nhân lực

ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển giao thông và nguồn nhân lực

ADB và BIDV ký kết hợp đồng tín dụng 300 triệu USD

ADB và BIDV ký kết hợp đồng tín dụng 300 triệu USD

ADB hỗ trợ Việt Nam cải thiện năng suất nông nghiệp

ADB hỗ trợ Việt Nam cải thiện năng suất nông nghiệp

ADB hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi

ADB hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch ADB chủ trì họp báo quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch ADB chủ trì họp báo quốc tế

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Lào, Thái Lan, ADB và Trung Quốc

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Lào, Thái Lan, ADB và Trung Quốc