Đoàn công tác Cục Quân y đã kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 1, Trung đoàn 2 và Bệnh xá Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện quân y sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực quân y sẵn sàng chiến đấu, dự trữ vật chất quân y theo đúng quy định của các cấp, thường xuyên kiểm tra, bảo đảm số lượng, chủng loại các cơ số thuốc, hóa chất, dịch truyền, trang thiết bị y tế sẵn sàng chiến đấu... 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng GS, TS Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất quân y tại Sư đoàn 9. 

Sư đoàn 9 còn thường xuyên kiện toàn các phân đội quân y, huấn luyện đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản, đội phẫu thuật cứu chữa ban đầu, tổ quân y cơ động xử lý các tình huống, đủ khả năng, sẵn sàng cơ động và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, duy trì có hiệu quả việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, bám sát văn bản các cấp cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm khám chữa bệnh, kịp thời đẩy dữ liệu theo đúng yêu cầu lên cổng giám định bảo hiểm xã hội (Bộ Quốc phòng), bảo đảm tốt quyền lợi của bệnh nhân khi tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với công tác chống say nắng, say nóng, Sư đoàn 9 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt tập huấn và tổ chức tham quan xử lý các tình huống cho đối tượng nhân viên chuyên môn, cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên trong toàn sư đoàn. Đơn vị bảo đảm liều chống say nắng, say nóng tại thao trường và nước uống cho bộ đội, góp phần bảo đảm hiệu quả trong phòng, chống say nắng, say nóng, nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh xá Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. 

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 9 cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, quy định về bảo đảm quân y huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tốt sức khỏe bộ đội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời thực hiện đúng, đủ kỹ thuật chuyên môn theo phân cấp, giữ vững và tiếp tục phát huy hiệu quả công tác khám chữa bệnh sử dụng bảo hiểm y tế quân nhân và nhân dân, không ngừng nâng cao trình độ khám chữa bệnh cho đội ngũ y, bác sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang yêu cầu sư đoàn cần thường xuyên đồng bộ trang thiết bị ngành y, bảo trì, bảo dưỡng đúng quy định, trang bị đầy đủ vật chất cho các phân đội cơ động sẵn sàng chiến đấu, triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: TẤT DƯƠNG