Cục Quân y Liên quân Pháp thăm, làm việc với Cục Quân y Việt Nam

Cục Quân y Liên quân Pháp thăm, làm việc với Cục Quân y Việt Nam

Cục Quân y tổ chức giao ban phòng, chống dịch quý I năm 2022

Cục Quân y tổ chức giao ban phòng, chống dịch quý I năm 2022

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành Quân y năm 2022

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành Quân y năm 2022

Cục Quân y yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng, chống lây nhiễm Covid-19

Cục Quân y yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng, chống lây nhiễm Covid-19

Đoàn công tác Cục Quân y và Học viện Quân y hỗ trợ tỉnh Hà Nam xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng

Đoàn công tác Cục Quân y và Học viện Quân y hỗ trợ tỉnh Hà Nam xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng

Cục Quân y tập huấn trực tuyến toàn quân về chiến lược xét nghiệm Covid-19

Cục Quân y tập huấn trực tuyến toàn quân về chiến lược xét nghiệm Covid-19