Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại Bình Dương và làm việc với Quân đoàn 4

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại Bình Dương và làm việc với Quân đoàn 4

Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 tại Sư đoàn 968, Quân khu 4

​

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 tại Sư đoàn 968, Quân khu 4

Tổng cục Chính trị  Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân đoàn 4

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân đoàn 4

Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 bàn giao “Nhà đồng đội”

Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 bàn giao “Nhà đồng đội”

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) giúp dân chạy lũ

đoàn 968 (Quân khu 4) giúp dân chạy lũ