Quân đoàn 4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quý đầu năm

Quân đoàn 4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quý đầu năm

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

đoàn 9 (Quân đoàn 4) có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới

đoàn 9, Quân đoàn 4 sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Tết rộn ràng ở Lữ đoàn 71, Quân đoàn 4

Tết rộn ràng ở Lữ đoàn 71, Quân đoàn 4