Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Làm chủ vững chắc những tàu chiến hiện đại

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Làm chủ vững chắc những tàu chiến hiện đại

Quân đoàn 4: Huấn luyện đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch Covid-19

Quân đoàn 4: Huấn luyện đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch Covid-19

Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 bàn giao nhà tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 bàn giao nhà tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Sư đoàn 324, Quân khu 4 diễn tập bắn đạn thật năm 2021

đoàn 324, Quân khu 4 diễn tập bắn đạn thật năm 2021

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 diễn tập chiến thuật có thực binh bắn đạn thật

đoàn 9, Quân đoàn 4 diễn tập chiến thuật có thực binh bắn đạn thật

Trường Quân sự Quân đoàn 4  hiến gần 350 đơn vị máu

Trường Quân sự Quân đoàn 4 hiến gần 350 đơn vị máu