Quân đoàn 4: Vượt khó để huấn luyện giỏi, diễn tập tốt

Quân đoàn 4: Vượt khó để huấn luyện giỏi, diễn tập tốt

Sư đoàn 324, Quân khu 4 diễn tập bắn đạn thật

đoàn 324, Quân khu 4 diễn tập bắn đạn thật

Quân đoàn 2 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII

Quân đoàn 2 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII

Quân đoàn 4:Lời hát ru nâng bước chiến sĩ

Quân đoàn 4:Lời hát ru nâng bước chiến sĩ

Quân đoàn 4 hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch với trách nhiệm cao nhất

Quân đoàn 4 hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch với trách nhiệm cao nhất

Quân đoàn 4 hỗ trợ dập dịch, huấn luyện an toàn

Quân đoàn 4 hỗ trợ dập dịch, huấn luyện an toàn