Cán bộ, đoàn viên Vùng 4 Hải quân tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện”

Cán bộ, đoàn viên Vùng 4 Hải quân tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện”

Đoàn công tác Bộ tổng tham mưu thăm, kiểm tra và chúc tết tại Quân khu 4

Đoàn công tác Bộ tổng tham mưu thăm, kiểm tra và chúc tết tại Quân khu 4