Quân đoàn 4 hỗ trợ dập dịch, huấn luyện an toàn

Quân đoàn 4 hỗ trợ dập dịch, huấn luyện an toàn

Đảng bộ Quân đoàn 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “5 tốt”

Đảng bộ Quân đoàn 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “5 tốt”

Hội nghị bàn giao Tư lệnh Quân đoàn 4

Hội nghị bàn giao Tư lệnh Quân đoàn 4

Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi doanh trại tại Lữ đoàn 22 (Quân đoàn 4)

Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi doanh trại tại Lữ đoàn 22 (Quân đoàn 4)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) trưng bày sách kỷ niệm các ngày lễ lớn

đoàn 968 (Quân khu 4) trưng bày sách kỷ niệm các ngày lễ lớn