Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022

đoàn 968 (Quân khu 4): Tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022

Thiếu tướng Vũ Văn Thược, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 từ trần

Thiếu tướng Vũ Văn Thược, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 từ trần