Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm

đoàn 324 (Quân khu 4): Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm

Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) huấn luyện chu đáo, làm chủ tình huống

Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) huấn luyện chu đáo, làm chủ tình huống

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) với nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) với nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

đoàn 9, Quân đoàn 4 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4): Coi trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4): Coi trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu

Đảng ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 thực hiện đa dạng hình thức giáo dục chính trị

Đảng ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 thực hiện đa dạng hình thức giáo dục chính trị