Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

đoàn 9 (Quân đoàn 4) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 17-4-1979: Ngày thành lập Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4

Ngày 17-4-1979: Ngày thành lập Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4

Ngày 10-4: Ngày truyền thống Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 215

Ngày 10-4: Ngày truyền thống Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 215

Ngày 9-4-1975: Quân đoàn 4 nổ súng tiến công vào thị xã Xuân Lộc

Ngày 9-4-1975: Quân đoàn 4 nổ súng tiến công vào thị xã Xuân Lộc