Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Điều kiện nghỉ hưu đối với lao động làm việc nặng nhọc

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế: Điều kiện nghỉ hưu đối với lao động làm việc nặng nhọc

Đóng bảo hiểm xã hội 4 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?

Đóng bảo hiểm hội 4 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?