Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; quân khu; địa phương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Báo cáo do Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2022, các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, triển khai hoàn thành toàn diện công tác quốc phòng.

Trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt. Toàn quốc đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 327.000 lượt đối tượng; có 93,25% học sinh, sinh viên, học viên được học môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được thực hiện đồng bộ với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp địa bàn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các chiến lược về quốc phòng an ninh, chú trọng khu vực biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm. Công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ được quan tâm, chú trọng, làm cho thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Phạm Quang Ngân trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhất trí các nội dung đánh giá trong báo cáo, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong xây dựng các dự án luật; nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách đối với lực lượng vũ trang, nhất là đối với lực lượng dân quân tự vệ, y tế khi làm nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa.

Các bộ, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến quốc phòng và phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thành phần, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình xây dựng; đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm thực chất và hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng năm 2022.

Các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, xây dựng và chuẩn bị mọi nguồn lực cho động viên quốc phòng, nhất là chuẩn bị động viên mọi nguồn lực của nền kinh tế quốc dân bảo đảm cho quốc phòng, động viên công nghiệp...

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng năm 2022.

NGỌC HÂN