Thiếu tướng Lê Văn Trì, Phó cục trưởng, Cục Dân quân tự vệ dự và phát biểu bế mạc.

Tham gia tập huấn có 111 cán bộ, nhân viên thống kê đang công tác tại Phòng Dân quân tự vệ của 7 Quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Dân quân tự vệ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ, giảng viên tại các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc.

Trong hai ngày 27 và 28-7, các học viên tham gia lớp tập huấn đã được các báo cáo viên lên lớp 6 chuyên đề gồm: Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; hướng dẫn khai thác sử dụng bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng vũ khí bộ binh; hướng dẫn nhập số liệu cho mẫu biểu báo cáo thống kê công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; giới thiệu, hướng dẫn đăng tải, khai thác thông tin, dữ liệu trên trang nhóm facebook "Tôi yêu chiến sĩ sao vuông"; hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử và xây dựng trang tin điện tử của từng đơn vị và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, đào tạo.

leftcenterrightdel

Học viên lớp tập huấn thực hành khai thác phần mềm quản lý đào tạo.

Thông qua giới thiệu lý thuyết kết hợp thực hành trên máy tính, các học viên đã biết được cách xây dựng cổng thông tin điện tử cho đơn vị, hiểu được ý nghĩa, vai trò của cơ sở dữ liệu số đối với công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; nắm chắc mẫu biểu thống kê công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh và biết cập nhật số liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác để người chỉ huy cơ quan, đơn vị nắm chắc về tổ chức, biên chế, số lượng, chất lượng dân quân tự vệ, kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và bảo đảm chế độ, chính sách cho công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; tự viết, biên tập tin, bài tuyên truyền trên các trang nhóm mạng xã hội phục vụ cho công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Sau hai ngày tổ chức, hội nghị tập huấn đã hoàn thành tốt chương trình nội dung đề ra, qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên thống kê của Phòng Dân quân tự vệ các quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Dân quân tự vệ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ, giảng viên tại các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc trau dồi thêm kỹ năng nghề nghiệp, trực tiếp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh ở cơ quan, đơn vị mình sau này.

MAI ĐÔNG - TUẤN ANH