Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, bộ, ngành Trung ương liên quan… Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 72 điểm cầu trên cả nước.

Báo cáo do Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó cục trưởng Cục DQTV trình bày tại hội nghị cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, Cục DQTV đã tham mưu kịp thời với Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác DQTV, GDQP&AN và công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương bảo đảm đồng bộ, triển khai thực hiện thống nhất. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật DQTV đã được các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai tích cực, sâu rộng, đạt kết quả thiết thực…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lương Quang Cương trình bày báo cáo tại hội nghị.  

Cùng với đó, Cục DQTV đã chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế Ban CHQS cấp xã, đơn vị DQTV đúng quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện ở địa phương, cơ quan, tổ chức. Chỉ đạo điều chỉnh thời gian, nội dung tập huấn, huấn luyện DQTV phù hợp với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; đóng góp tích cực trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xây dựng nông thôn mới…  

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. 

Các địa phương đã đầu tư xây dựng và bố trí nơi làm việc của ban CHQS cấp xã, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đến nay toàn quốc đã xây dựng được hơn 4.000 trụ sở làm việc cấp xã cho lực lượng “sao vuông”. Hội đồng GDQP&AN các cấp đã kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần, hoạt động có nền nếp, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo phân cấp, đã bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho gần 23.000 các đối tượng, tăng 37% so với 6 tháng đầu năm 2020... 

Trong 6 tháng cuối năm, Cục DQTV xác định tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các chiến lược về quốc phòng, quân sự, Luật DQTV, Luật GDQP&AN; nâng cao hiệu quả hoạt động các đề án về DQTV. Xây dựng đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2020-2025; xây dựng các mô hình điểm về DQTV; tổ chức hội thi pháp luật về DQTV đúng kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 20-25% cấp xã, nâng cao hoạt động của lực lượng DQTV…

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao kết quả Cục DQTV đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu cục DQTV tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, có nhiều chủ trương biện pháp quyết liệt hơn nữa để khắc phục những mặt còn hạn chế. Yêu cầu Ban CHQS các bộ, ngành Trung ương, địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng để triển khai ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác DQTV. Các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành Trung ương, địa phương cũng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, để thực hiện mục tiêu: Vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác DQTV, GDQP&AN…  

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu Cục DQTV trả lời kịp thời các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, bộ ngành về công tác DQTV, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN