Đề xuất 3 nhóm chức vụ, chức danh trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đề xuất 3 nhóm chức vụ, chức danh trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và về nước an toàn

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và về nước an toàn

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nhà chính trị, quân sự mưu lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nhà chính trị, quân sự mưu lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn sự đồng hành của lực lượng cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn sự đồng hành của lực lượng cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam

Lực lượng cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đọc thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang

Lực lượng cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đọc thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang