Thống nhất các hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thống nhất các hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ - Bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ - Bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam thiện chiến, dũng cảm

Quân đội nhân dân Việt Nam thiện chiến, dũng cảm

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị Ban tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị Ban tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba trong Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2024

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba trong Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2024