Những khả năng giúp lính bắn tỉa Liên Xô chiến thắng kẻ địch

Những khả năng giúp lính bắn tỉa Liên Xô chiến thắng kẻ địch

Diện mạo mới xe tăng chủ lực tương lai của quân đội Nga

Diện mạo mới xe tăng chủ lực tương lai của quân đội Nga

Chiến hạm đến từ tương lai

Chiến hạm đến từ tương lai

“Lựa chọn khó khăn” của Hải quân Mỹ

“Lựa chọn khó khăn” của Hải quân Mỹ

Những mẫu pháo giúp Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức

Những mẫu pháo giúp Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức

Nga chế tạo tàu tàng hình hoàn chỉnh đầu tiên

Nga chế tạo tàu tàng hình hoàn chỉnh đầu tiên