Nga công bố thông tin về máy bay Su-57 phiên bản xuất khẩu

Nga công bố thông tin về máy bay Su-57 phiên bản xuất khẩu

Nga bắt đầu chế tạo máy bay “Ngày tận thế”

Nga bắt đầu chế tạo máy bay “Ngày tận thế”

Vị thế của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu

Vị thế của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu

Mỹ phát triển nhiều vũ khí siêu thanh mới

Mỹ phát triển nhiều vũ khí siêu thanh mới