Quân sự thế giới hôm nay (11-5): Nhật Bản lập Bộ tư lệnh liên hợp các Lực lượng phòng vệ

Quân sự thế giới hôm nay (11-5): Nhật Bản lập Bộ tư lệnh liên hợp các Lực lượng phòng vệ

Quân sự thế giới hôm nay (4-5): Bỉ tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

Quân sự thế giới hôm nay (4-5): Bỉ tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6