Theo đó, thực hiện văn bản số 5103/BYT-DP ngày 12-8-2023 của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch, TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng… không để dịch bùng phát trên địa bàn quản lý.

leftcenterrightdel

Dịch bệnh tay chân miệng. Ảnh: ksbtdanang.vn 

TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng; chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch bệnh.

Phân cấp, gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền với kết quả công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và công tác vận động, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trong phòng, chống sốt xuất huyết. Kết quả đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh được đánh giá qua số lượng bệnh nhân và kết quả xử lý các ca bệnh, ổ dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

TP yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát, đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thành phố; đề ra giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, tồn tại; tham mưu UBND Thành phố các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn một cách khoa học, kịp thời, phù hợp. Rà soát, xây dựng kế hoạch bổ sung, đảm bảo đủ giường bệnh, nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, máy móc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và thu dung điều trị bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó lưu ý việc đảm bảo có dung dịch cao phân tử dùng trong điều trị sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Trung ương như: Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để lấy mẫu, giải trình tự gen phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và kịp thời báo cáo về Bộ Y tế khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí để tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng…

TP cũng yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan truyền thông của Trung ương và Thành phố để triển khai các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác tại các địa bàn dân cư, các cơ sở giáo dục. Thông qua kênh truyền thông nhà trường, phát huy vai trò của nhà trường, giáo viên với học sinh, cha mẹ học sinh về công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục cũng như tại hộ gia đình, cộng đồng.

TP giao Bộ tư lệnh Thủ đô, Công an TP chỉ đạo các đơn vị trong ngành sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động xử lý dịch bệnh.

ANH ĐỨC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Y tế xem các tin, bài liên quan.