Không chủ quan với dịch Covid-19 và bệnh truyền nhiễm mới nổi khác

Không chủ quan với dịch Covid-19 và bệnh truyền nhiễm mới nổi khác

Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi

Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi

Nghiên cứu chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Nghiên cứu chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

"Tinh thần thép" ở bệnh viện dã chiến truyền nhiễm

Ban Dân vận Trung ương trao vật tư y tế hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5D

Ban Dân vận Trung ương trao vật tư y tế hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5D

Bộ Quốc phòng chuẩn bị đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D

Bộ Quốc phòng chuẩn bị đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D

Thành lập lâm thời Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B

Thành lập lâm thời Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B