Hà Nội thận trọng với dịch sốt xuất huyết

Hà Nội thận trọng với dịch sốt xuất huyết

Hà Nội thêm 55 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Hà Nội thêm 55 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng và tử vong tăng nhanh

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng và tử vong tăng nhanh

Cả nước có hơn 314.000 ca mắc sốt xuất huyết, 115 ca tử vong

Cả nước có hơn 314.000 ca mắc sốt xuất huyết, 115 ca tử vong

Ghi nhận 3 trẻ sơ sinh mắc sốt xuất huyết hiếm gặp tại Việt Nam

Ghi nhận 3 trẻ sơ sinh mắc sốt xuất huyết hiếm gặp tại Việt Nam

Hà Nội - số bệnh nhân sốt xuất huyết tiếp tục tăng

Hà Nội - số bệnh nhân sốt xuất huyết tiếp tục tăng

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết