Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu nâng cao năng lực y tế cơ sở trong chống dịch

Bí thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu nâng cao năng lực y tếsở trong chống dịch

Hà Nội sẽ giải quyết vấn đề y tế cơ sở quá tải khi số ca mắc Covid-19 tăng cao như thế nào?

Nội sẽ giải quyết vấn đề y tếsở quá tải khi số ca mắc Covid-19 tăng cao như thế nào?