Đặc biệt, trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu toàn quân thực hiện thật nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động về phương án, chuẩn bị tốt mọi mặt, ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống; tham gia phòng, chống, khắc phục các hậu quả thiên tai; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (đặc biệt là trong mùa mưa, bão sắp tới), bảo vệ cao nhất tính mạng, tài sản của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Trần Hiếu Minh. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó nổi bật là xây dựng hệ thống khu vực phòng thủ, thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các chế độ nền nếp về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
Thượng tá Trần Hiếu Minh (thứ hai từ bên phải sang) động viên các pháo thủ Đại đội nữ dân quân thường trực pháo phòng không 37mm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS TP Đồng Hới chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia và tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố và tham gia Diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình năm 2023 đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện để tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng, Ban CHQS TP Đồng Hới tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 100% chi bộ quân sự cấp xã đi vào hoạt động hiệu quả; đồng thời thực hiện xây dựng chi bộ "4 tốt", Đảng bộ cơ sở "4 tốt" và thực hiện tốt các nội dung về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu" theo Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

MINH TÚ (ghi)