Ngay sau Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6 và Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023, Binh đoàn 15 sẽ nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động.

leftcenterrightdel
Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15.

Với chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị kinh tế-quốc phòng, Binh đoàn 15 sẽ quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; tinh gọn tổ chức biên chế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Triển khai toàn diện, hiệu quả công tác dân vận, an sinh xã hội. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang xây dựng địa bàn an toàn, không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Trong những năm qua, thực hiện phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty, đoàn kinh tế-quốc phòng gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ gia đình người Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, các đơn vị của Binh đoàn 15 đều tổ chức kết nghĩa với các xã, thôn, làng trên địa bàn đứng chân; triển khai hiệu quả các mô hình: “Hũ gạo gắn kết”, “Vườn rau gắn kết”, “Giọt nước sạch”, “Thắp sáng đường quê”, “Bữa sáng đoàn kết”... Đặc biệt là mô hình “Gắn kết hộ” với hơn 4.000 cặp hộ người Kinh gắn kết với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó giúp hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn đóng quân. Song, Binh đoàn 15 sẽ không dừng lại ở đó mà quán triệt sâu sắc lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đã làm tốt rồi, nay cần làm tốt hơn nữa”, “chủ động đến với nhân dân, giúp nhân dân những thứ nhân dân cần, hỗ trợ nhân dân những thứ nhân dân thiếu”.

NGUYỄN ANH SƠN (ghi)