Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào thăm và làm việc tại Binh Đoàn 15

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào thăm và làm việc tại Binh Đoàn 15

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tại Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15)

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tại Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15)

Binh đoàn 15 sẽ tặng hơn 500 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn

Binh đoàn 15 sẽ tặng hơn 500 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 96

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 96