Ban chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện (Bộ Quốc phòng Lào) thăm, chúc Tết Binh đoàn 15

Ban chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện (Bộ Quốc phòng Lào) thăm, chúc Tết Binh đoàn 15

Công ty 732 (Binh đoàn 15) đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022

Công ty 732 (Binh đoàn 15) đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu và đang công tác

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu và đang công tác