Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân NGUYỄN HUY HIỆU, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

Thực hiện “7 dám” chính là giữ gìn và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hay nói cách khác là quân đội của dân, do dân và vì dân trong suốt chiều dài lịch sử chống xâm lược, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thời đại Hồ Chí Minh thì Quân đội luôn luôn tiên phong và làm nòng cốt trên mặt trận chiến đấu, xây dựng, rồi trong vấn đề hội nhập thì Quân đội càng phải quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu xây dựng đội ngũ quân đội có "7 dám" tôi thấy là rất đúng và rất  trúng. 7 vấn đề này chính là chúng ta đã kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông và truyền thống trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Quân đội nhân dân Việt Nam phải thực hiện những chỉ đạo và kết luận, phát biểu của Tổng Bí thư cũng là rất đúng và rất trúng.

leftcenterrightdel

Thượng tướng, Viện sĩ, AHLLVTND Nguyễn Huy Hiệu.

 

Chúng ta cần phát huy mạnh mẽ hơn với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn, gian khổ và phải luôn luôn tiên phong trên mọi lĩnh vực quân sự cũng như là làm chủ được khoa học công nghệ, làm chủ được kỹ thuật, các trang bị hiện có của Quân đội và phải tiếp tục xây dựng quân đội theo hướng chính quy, hiện đại, bảo đảm được các tình huống chiến lược có thể là xảy ra. Chúng ta, chính chúng ta xây dựng quân đội mạnh, chúng ta dám làm chủ khoa học, chúng ta dám đổi mới chính là chúng ta là đã góp phần đẩy lùi chiến tranh.

Sức mạnh Việt Nam đó là sức mạnh của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, của truyền thống và văn hóa dân tộc Việt Nam. Nên tôi nói về đổi mới trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm và phải đổi mới. Nhưng điều quan trọng hơn, chính là Quân đội phải xây dựng bản chất của Bộ đội Cụ Hồ. Chính cái bản chất của Bộ đội Cụ Hồ đó là sức mạnh để xây dựng được trận địa trong lòng dân. Quân đội chúng ta phải luôn luôn giữ được phẩm chất cách mạng. Đó là trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, của dân tộc. Trong bất luận trường hợp nào thì quân đội cũng phải giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và giương cao truyền thống anh hùng và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành các nhiệm vụ mà  Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, mãi mãi xứng đáng là quân đội của dân, do dân, vì dân và là một đội quân anh hùng trên các mặt trận, nhất là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

QUỲNH DIỆP- THẾ TUẤN (ghi)

-----------------------------------

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân KHUẤT DUY TIẾN, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu:

Cán bộ “7 dám”, trước hết phải dám nghe phê bình

Quân đội là lực lượng vũ trang của đất nước, bảo vệ Tổ quốc, trong mọi hoàn cảnh và đặc biệt trong thời bình này thì vai trò của quân đội đối với đất nước là hết sức quan trọng. Cho nên, Tổng Bí thư chỉ đạo quân đội phải có "7 dám", tức là phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đi đầu trong mọi khó khăn nhất... Tổng Bí thư chỉ đạo quân đội như thế là rất đúng, và quân đội phải thực hiện, mà phải thực hiện thật đúng, thật đầy đủ.

leftcenterrightdel

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến.

 

Tổng Bí thư yêu cầu như thế là không cao đâu mà rất đúng, vai trò quân đội trong thời bình nó quan trọng lắm, càng phát huy được tốt vai trò quân đội thì càng giúp cho xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước càng tốt. Cho nên tôi rất đồng tình, rất hoan nghênh và xin chấp hành đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư thì tất cả những đơn vị quân đội hiện nay phải làm hết trách nhiệm của mình, làm thật tốt, làm thật đầy đủ, đúng vai trò của mình, đúng hoàn cảnh, điều kiện của mình; phải phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ. Cán bộ phải gương mẫu. Làm cán bộ mà không gương mẫu thì cũng như quần chúng thôi, phải biết lắng nghe, chọn người tài, đức. Cán bộ, đảng viên thực hiện được “7 dám” như chỉ đạo của Tổng bí thư thì trước hết phải dám nghe phê bình của cấp dưới, nghe đóng góp của đồng chí, đồng đội, phải tự soi, tự sửa thì mới tiến bộ được.  

Phạm Tuyết – Đức Tính (ghi)

----------------------

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5: 

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt đề cao vấn đề bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời của Tổ quốc"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 3-7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã nhấn mạnh: Để phát huy và nâng cao hơn nữa kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 6 tháng cuối năm 2023, cần tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời các giải pháp để xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa. Tiếp tục giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các nghị quyết, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ dân sự.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Tôi thấy ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt đề cao vấn đề bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời của Tổ quốc. Đây là vấn đề tiên quyết trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và là ý chí của toàn dân tộc. Bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm để có trình độ SSCĐ và sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN…

Nhận thức rõ vấn đề đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 xác định phải thường xuyên chăm lo xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh SSCĐ và chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược, đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” mà điểm cốt lõi xuyên suốt là xây dựng thế trận lòng dân ở từng địa phương cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

PHAN TIẾN DŨNG (ghi)

-------------

PGS.TS Thiếu tướng NGUYỄN BÁ DƯƠNG, Chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương:

Tinh thần “7 dám” như một hồi kèn xung kích, xung trận, cần được lan tỏa

Tinh thần “7 dám” rất rõ ràng và trong đó đòi hỏi bản lĩnh lập trường phải kiên định, vững vàng, phải đổi mới sáng tạo, phải giữ vững ý chí và cán bộ luôn phải đứng vững trên vị trí của mình, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám chấp nhận khó khăn, thử thách. Có làm như vậy thì chúng ta mới mới vượt qua chính mình, mới làm được những điều mà thực tiễn đặt ra, mới giải quyết được những cái khó khăn hiện tại để mở định hướng phát triển mới, tạo ra xung lực mới cho phát triển, cho đơn vị khởi sắc và tạo nên nhân cốt mới trong  bối cảnh tình hình mới.

leftcenterrightdel
PGS.TS Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương. 

Cho nên 7 cái dám đấy cũng là vấn đề tư tưởng, vấn đề lý luận và nó đặt niềm tin cho chúng ta không có gì khó khăn, cản trở chúng ta trong thực hiện tất cả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng mà nghị quyết của Đảng đã khẳng định. Và đối với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng có trách nhiệm là phải gương mẫu, đi đầu, phải xung kích hành động, thực hiện tốt “7 dám” đấy. Tổng Bí thư cũng nói rằng phải từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, từ Đảng bộ Quân đội lan tỏa cái ảnh hưởng, cái tác dụng tích cực của “7 dám” ấy ra toàn quốc và các hội nghị của các đảng bộ, ban ngành, của các địa phương. Đó là một lời khích lệ vô cùng lớn. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp nhận tinh thần ấy với niềm tin, sự phấn khởi và một động lực mới để chúng ta triển khai. Không có thế lực nào, không có lực cản nào cản trở chúng ta thực hiện tốt “7 dám” ấy, và nó như là một hồi kèn xung kích, xung trận để giúp chúng ta vượt qua khó khăn, để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho từng cơ quan, đơn vị trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Phạm Tuyết (ghi)

Đại tá Trần Đình Hưng, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An: 

"Bổ sung vào nghị quyết, chương trình hành động những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 6, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với toàn quân đã được LLVT tỉnh Long An tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Đình Hưng.

Đặc biệt, những gợi mở của đồng chí Tổng Bí thư về việc đổi mới huấn luyện, diễn tập; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị… cũng chính là lời huấn thị đối với LLVT Long An trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Đình Hưng kiểm tra đơn vị chuẩn bị hành quân mang vác nặng. 

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2023, LLVT tỉnh Long An đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác huấn luyện, SSCĐ như: Tổ chức truyền hình trực tiếp lễ ra quân huấn luyện tạo khí thế thi đua sôi nổi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt được kết quả cao…

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Long An sẽ bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động của LLVT tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, LLVT tỉnh Long An tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, bắn kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, diễn tập chiến thuật cấp phân đội…

Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 1908 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết số 28 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo gắn với các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ để cho các cấp, các ngành nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc; triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

BIỆN CƯỜNG (ghi)

-----------

Thượng tá Lê Công Hạnh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bến Tre:

"Dám đương đầu với khó khăn thử thách là yêu cầu đặc biệt của sĩ quan trẻ"

Tinh thần “7 dám” trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 6, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa mạnh mẽ đến các đơn vị trong toàn quân. Tinh thần đó đã trở thành phương châm, phương thức hành động cho đội ngũ cán bộ các cấp bám sát thực tiễn để triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong các nội dung đó, tôi nhận thấy nội dung thứ 6 trong tinh thần “7 dám” là dám đương đầu với khó khăn thử thách là vấn đề được đội ngũ sĩ quan trẻ rất quan tâm. Đội ngũ sĩ quan trẻ có những ưu điểm nổi bật là sức khỏe, kỷ luật, ý chí cầu tiến, năng động, sáng tạo, trình độ, khả năng tiếp thu và ứng dụng công nghệ thông tin… Tuy nhiên, đội ngũ sĩ quan trẻ này cũng gặp không ít khó khăn tác động như: Sự tác động rất lớn của mặt trái cơ chế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo, lối sống hưởng thụ của một bộ phận thanh thiếu niên trong xã hội; yêu cầu nhiệm vụ ngày càng đòi hỏi hoạt động trong môi trường quân sự ở cường độ cao; đa số cán bộ trẻ đều phải công tác xa nhà, ít có điều kiện trong quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ gia đình; với tuổi quân, tuổi đời còn trẻ nên việc rèn luyện, thử thách, kinh nghiệm sống còn ở mức độ nhất định.

leftcenterrightdel
Thượng tá Lê Công Hạnh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bến Tre. 

Trên thực tế, một số sĩ quan trẻ còn ngại học tập, rèn luyện, thiếu kinh nghiệm trong đánh giá, giải quyết các vấn đề mới, vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý, lãnh đạo, chỉ huy. Cùng với đó, chế độ chính sách, đãi ngộ phần nào chưa theo kịp sự phát triển chung của xã hội và nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ trẻ.

Theo tôi, để “dám” đương đầu với khó khăn thử thách, đội ngũ sĩ quan trẻ cần phải có bản lĩnh. Họ phải tự khẳng định mình, có quan điểm cá nhân rõ ràng, tự tin trong mọi công việc, đề ra mục tiêu phấn đấu và quyết tâm thực hiện cho được.

Cán bộ trẻ phải biết thẳng thắn thừa nhận được những sai sót, khuyết điểm của bản thân và tiếp thu sửa chữa nghiêm túc. Đứng trước những cám dỗ của cuộc sống phải đủ sức "đề kháng" để tự vệ và ý thức được những việc cần làm, nên làm. Sĩ quan trẻ cần phải dấn thân vào thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm, biết giúp đỡ đồng chí, đồng đội, đam mê học hỏi để trau dồi kiến thức. Khi đối mặt với khó khăn phải quyết tâm, kiên trì, kiên nhẫn vượt qua, không lùi bước.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 (Quân khu 9) tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

Khi có đủ bản lĩnh, đội ngũ sĩ quan trẻ sẽ tự tin hơn, quyết đoán hơn, xử lý công việc nhanh chóng hợp tình, hợp lý với hiệu quả, chất lượng cao nhất. Và đó là tiền đề, đòn bẩy để các bạn thực hiện những ước mơ của mình một cách chắc chắn nhất.

QUANG ĐỨC (ghi)