Con thực hiện nghĩa vụ quân sự, mẹ có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Con thực hiện nghĩa vụ quân sự, mẹ có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Trốn nghĩa vụ quân sự, một công dân bị phạt 62,5 triệu đồng

Trốn nghĩa vụ quân sự, một công dân bị phạt 62,5 triệu đồng

Con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, bố mẹ có được hưởng bảo hiểm y tế thân nhân không?

Con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, bố mẹ có được hưởng bảo hiểm y tế thân nhân không?

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự