Sĩ quan phục viên được miễn, giảm phí khám, chữa bệnh khi nào?

quan phục viên được miễn, giảm phí khám, chữa bệnh khi nào?

“Bé tập làm chiến sĩ” trên biên giới biển Tam Quan

“Bé tập làm chiến ” trên biên giới biển Tam Quan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Lễ trao giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Lễ trao giấy chứng nhận chức danh quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2023

Nữ sĩ quan Việt Nam tham mưu quân lương ở Abyei

Nữ quan Việt Nam tham mưu quân lương ở Abyei