Trường Sĩ quan Chính trị: Đổi mới phương thức đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Trường quan Chính trị: Đổi mới phương thức đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Võ Huy Thắng - Chàng sĩ quan Biên phòng nặng tình với biên cương

Võ Huy Thắng - Chàng quan Biên phòng nặng tình với biên cương

“Bông hồng thép” của Trường Sĩ quan Lục quân 2

“Bông hồng thép” của Trường quan Lục quân 2

 “Đêm hội trăng rằm” dành cho con cán bộ, nhân viên Trường Sĩ quan Thông tin

“Đêm hội trăng rằm” dành cho con cán bộ, nhân viên Trường quan Thông tin

Giao lưu sĩ quan trẻ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang Cộng hòa Singapore

Giao lưu quan trẻ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang Cộng hòa Singapore

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Tọa đàm “Sĩ quan trẻ-khát vọng, bản lĩnh, cống hiến”

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Tọa đàm “ quan trẻ-khát vọng, bản lĩnh, cống hiến”

Quân khu 9 tập huấn cho Sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia

Quân khu 9 tập huấn cho quan Quân đội Hoàng gia Campuchia

Sĩ quan pháo binh đua tài

quan pháo binh đua tài

Giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội Singapore với Trung đoàn Không quân 929

Giao lưu quan trẻ Quân đội Singapore với Trung đoàn Không quân 929