Chương trình Hành trình Cuộc sống tiếp tục đồng hành cùng trẻ em khó khăn tỉnh Quảng Bình

Chương trình Hành trình Cuộc sống tiếp tục đồng hành cùng trẻ em khó khăn tỉnh Quảng Bình

Nước lũ dâng gây ngập, chia cắt cục bộ thôn, bản khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình

Nước lũ dâng gây ngập, chia cắt cục bộ thôn, bản khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình: Sát cánh cùng ngư dân chống khai thác IUU

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình: Sát cánh cùng ngư dân chống khai thác IUU