LLVT tỉnh Quảng Bình khẩn trương giúp đỡ nhân dân các vùng ngập lụt

LLVT tỉnh Quảng Bình khẩn trương giúp đỡ nhân dân các vùng ngập lụt

Bão số 4 sẽ đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Bão số 4 sẽ đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó với bão Bailu

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó với bão Bailu

Tỉnh Quảng Bình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

Tỉnh Quảng Bình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

Chiều tối ngày 2-8, bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình

Chiều tối ngày 2-8, bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình

Bão số 2 giật cấp 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

Bão số 2 giật cấp 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

HABECO thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình

HABECO thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa và rải rác có dông

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa và rải rác có dông