Cả nước đã tiêm được hơn 262 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Cả nước đã tiêm được hơn 262 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Việt Nam chưa thể công bố kết thúc đại dịch Covid-19

Việt Nam chưa thể công bố kết thúc đại dịch Covid-19

Toàn bộ châu Âu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19

Toàn bộ châu Âu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19

Hơn 260 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm

Hơn 260 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm

Cả nước thêm 1.226 ca mắc Covid-19 mới

Cả nước thêm 1.226 ca mắc Covid-19 mới

Bộ Y tế phát động cuộc thi nhảy

Bộ Y tế phát động cuộc thi nhảy "Vũ điệu 2 K+", kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới