Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, nhằm xác lập khung khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa công tác này đi vào chiều sâu, thực chất, tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013. 

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Qua 10 năm triển khai thi hành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng bài bản và đi vào nền nếp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. 

Để có một cách nhìn toàn diện, sâu sắc về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong chặng đường 10 năm triển khai thi hành luật, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện Luật trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi cả nước.  

Theo báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện luật do Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên trình bày, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến một cách nghiêm túc, rộng rãi, có sự chuyển biến tích cực về nội dung theo hướng ngày càng đa dạng, phong phú hơn; bám sát các quy định của luật, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm hằng năm luôn được các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương hướng tới đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý Nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp;...

leftcenterrightdel
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. 

Với những kết quả đạt được, Luật đã phát huy vai trò là thiết chế nền tảng để tạo lập khung khổ pháp lý đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động và phát triển ổn định, ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Thông qua phổ biến giáo dục pháp luật, người dân đã dần chủ động, tích cực trong việc tự học tập, tìm hiểu pháp luật, sử dụng pháp luật như công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Đồng thời, nhờ vậy đã góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

Kết quả thực hiện Luật cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật; góp phần ngăn chặn, giảm thiểu những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết, các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhiều lĩnh vực.

CHIẾN THẮNG