Quân khu 4 đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số

Quân khu 4 đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số

Danh sách 15 thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

Danh sách 15 thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

Lan tỏa tinh thần cải cách hành chính

Lan tỏa tinh thần cải cách hành chính

Cải cách hành chính từ những việc nhỏ

Cải cách hành chính từ những việc nhỏ

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Bộ Tổng Tham mưu phải gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Bộ Tổng Tham mưu phải gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Bộ Quốc phòng: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm

Bộ Quốc phòng: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức