Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 tại Quân khu 1

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 tại Quân khu 1

Cà Mau: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Cà Mau: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 312

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 312

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tiến hành quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thực chất

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tiến hành quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thực chất

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội

Tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phụ nữ Quân đội

Tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phụ nữ Quân đội

 Hỏi-đáp pháp luật: Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi