Giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng ở Bộ đội Biên phòng: Đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét

Giáo dục chính trị, quản lý tưởng ở Bộ đội Biên phòng: Đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm các chức danh tư pháp đợt 1 năm 2022

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm các chức danh pháp đợt 1 năm 2022

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Quân khu2

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác pháp, thanh tra, pháp chế tại Quân khu2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen lực lượng Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen lực lượng Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ lệnh Cảnh sát biển

Kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế tại Bộ lệnh Thủ đô Hà Nội

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nỗ lực thực thi pháp luật trên biển

Bộ lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nỗ lực thực thi pháp luật trên biển

Sách mạo danh lãnh đạo Bộ Tư pháp làm chủ biên

Sách mạo danh lãnh đạo Bộ pháp làm chủ biên

Yêu cầu 10 bộ rà soát pháp luật tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh

Yêu cầu 10 bộ rà soát pháp luật tháo gỡ khó khăn cho đầu , kinh doanh