Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 176/VPCP-QHĐP ngày 10-1-2023, với nội dung: "Cử tri phản ánh, tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 8-11-2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19-4-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân có bổ sung thêm khoản 14 Điều 50, trong đó quy định các đối tượng này “được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, Công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội” là đúng nhưng chưa thực sự công bằng đối với các đối tượng trước khi tham gia Quân đội, Công an đã từng làm việc trong các cơ quan Nhà nước".

Theo đó, cử tri kiến nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định trên theo hướng cho phép cộng nối thời gian công tác cho các đối tượng là quân nhân, công an nhân dân trước khi nhập ngũ đang tham gia công tác tại các cơ quan Nhà nước (nhất là trong đợt Tổng động viên năm 1979, số người tham gia cơ quan Nhà nước trước khi nhập ngũ ít nhất là 1 năm trở lên khá đông) để họ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi và sự công bằng trong xã hội".

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Về kiến nghị trên, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, thì Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 8-11-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

Hiện nay, việc tính thời gian công tác đối với đối tượng theo kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đó là: “Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1-1-1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân”.

Tại Thông tư số 13/NV ngày 4-9-1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước, thì việc tính thời gian công tác đối với các đối tượng là quân nhân, công an nhân dân trước khi nhập ngũ đang tham gia công tác tại các cơ quan Nhà nước được thực hiện như sau: Công nhân, viên chức đang công tác được gọi đi làm nghĩa vụ quân sự, sau đó lại trở về cơ quan, xí nghiệp thì xem như vẫn liên tục công tác. Việc quy định thời gian công tác liên tục là để có cơ sở đãi ngộ người công nhân, viên chức trong các chế độ bảo hiểm xã hội.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

THANH HẢI