Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động

Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động

Hà Nội: Phấn đấu xây dựng nhà ở xã hội với chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất cho người lao động

Hà Nội: Phấn đấu xây dựng nhà ở xã hội với chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất cho người lao động