Chương trình giao lưu nghệ thuật online “Cháy lên 2”

Chương trình giao lưu nghệ thuật online “Cháy lên 2”

Triển lãm “Con đường độc lập”

Triển lãm “Con đường độc lập”

Tình nghĩa chị dâu, em chồng

Tình nghĩa chị dâu, em chồng

Canh lá lằng, cà muối mặn

Canh lá lằng, cà muối mặn

Bát chiết yêu - một nét tinh hoa văn hóa Việt

Bát chiết yêu - một nét tinh hoa văn hóa Việt

Ai về Trùng Khánh với tôi không?

Ai về Trùng Khánh với tôi không?

Trao giải cuộc thi viết

Trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm"photo

Thiên thần trắng xanh

Thiên thần trắng xanh

Tâm thế dấn thân, đồng hành với dân tộc làm nên vẻ đẹp văn nghệ sĩ

Tâm thế dấn thân, đồng hành với dân tộc làm nên vẻ đẹp văn nghệ sĩ

Tuần lễ phim Đức trên nền tảng trực tuyến

Tuần lễ phim Đức trên nền tảng trực tuyến