Ký kết Ý định thư chung đào tạo ngành chăm sóc người già tại CHLB Đức

Ký kết Ý định thư chung đào tạo ngành chăm sóc người già tại CHLB Đức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi chính là sự đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi chính là sự đoàn kết