Nâng tầm du lịch từ lễ hội văn hóa ẩm thực

Nâng tầm du lịch từ lễ hội văn hóa ẩm thực

Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cho ẩm thực Hà Nội

Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cho ẩm thực Hà Nội

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023

Quảng bá văn hóa ẩm thực Việt trên truyền hình

Quảng bá văn hóa ẩm thực Việt trên truyền hình

Việt Nam để lại ấn tượng đẹp tại Hội chợ văn hóa-ẩm thực Liên hợp quốc năm 2023

Việt Nam để lại ấn tượng đẹp tại Hội chợ văn hóa-ẩm thực Liên hợp quốc năm 2023

Ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam - Australia năm 2023

Ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam - Australia năm 2023

Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực chào Xuân 2023

Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực chào Xuân 2023

Mang văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới

Mang văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới