Việt Nam để lại ấn tượng đẹp tại Hội chợ văn hóa-ẩm thực Liên hợp quốc năm 2023

Việt Nam để lại ấn tượng đẹp tại Hội chợ văn hóa-ẩm thực Liên hợp quốc năm 2023

Ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam - Australia năm 2023

Ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam - Australia năm 2023

Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực chào Xuân 2023

Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực chào Xuân 2023

Mang văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới

Mang văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới

Giới thiệu văn hóa ẩm thực Italy tại TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu văn hóa ẩm thực Italy tại TP Hồ Chí Minh

Sức hút văn hóa ẩm thực dân gian Nam Bộ

Sức hút văn hóa ẩm thực dân gian Nam Bộ

Quảng bá văn hóa, ẩm thực truyền thống của Việt Nam tại Nam Sudan

Quảng bá văn hóa, ẩm thực truyền thống của Việt Nam tại Nam Sudan

Để văn hóa ẩm thực và nông sản Việt vững chân trên đất Nhật Bản

Để văn hóa ẩm thực và nông sản Việt vững chân trên đất Nhật Bản

Tinh hoa văn hóa ẩm thực Bảo Yên

Tinh hoa văn hóa ẩm thực Bảo Yên