LB Nga kỷ niệm sinh nhật lần thứ 151 của lãnh tụ V.I.Lênin

LB Nga kỷ niệm sinh nhật lần thứ 151 của lãnh tụ V.I.Lênin

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin