LB Nga kỷ niệm sinh nhật lần thứ 151 của lãnh tụ V.I.Lênin

LB Nga kỷ niệm sinh nhật lần thứ 151 của lãnh tụ V.I.Lênin

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lênin

Khánh thành Tượng đài lãnh tụ V.I.Lênin tại Tây Đức

Khánh thành Tượng đài lãnh tụ V.I.Lênin tại Tây Đức

Hội thảo khoa học “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận và thực tiễn”

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Bài 3: Từ âm mưu hạ bệ C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin tới Hồ Chí Minh - những bài học lịch sử

Bài 3: Từ âm mưu hạ bệ C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin tới Hồ Chí Minh - những bài học lịch sử

V.I.Lênin với vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của người cộng sản

V.I.Lênin với vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của người cộng sản

Giá trị nguyên tắc cơ bản phát triển quan hệ đối ngoại của V.I.Lênin

Giá trị nguyên tắc cơ bản phát triển quan hệ đối ngoại của V.I.Lênin

Dâng hoa kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Dâng hoa kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin

“Sắc lệnh về hòa bình” của V.I.Lênin - Cương lĩnh hòa bình đầu tiên của nhân loại

“Sắc lệnh về hòa bình” của V.I.Lênin - Cương lĩnh hòa bình đầu tiên của nhân loại