Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm công ty Unitel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm công ty Unitel

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự lễ khánh thành công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú QĐND Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự lễ khánh thành công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú QĐND Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm Sư đoàn chủ lực Quân đội Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm Sư đoàn chủ lực Quân đội Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Giáo (Bình Dương)

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Giáo (Bình Dương)

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự lễ trao nhà Chữ thập đỏ tặng hộ nghèo tại tỉnh Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự lễ trao nhà Chữ thập đỏ tặng hộ nghèo tại tỉnh Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Đổi mới, tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Đổi mới, tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra, làm việc tại Sư đoàn 395

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra, làm việc tại Sư đoàn 395

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nâng chất lượng huấn luyện để nâng cao sức mạnh chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nâng chất lượng huấn luyện để nâng cao sức mạnh chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 3

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 3