Cộng đồng quốc tế cùng Việt Nam chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Cộng đồng quốc tế cùng Việt Nam chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Sôi nổi hội thi trưng bày sản phẩm “Tái chế rác thải nhựa”

Sôi nổi hội thi trưng bày sản phẩm “Tái chế rác thải nhựa”

Giảm rác thải từ hoạt động du lịch

Giảm rác thải từ hoạt động du lịch

Phân loại rác thải tại hộ gia đình

Phân loại rác thải tại hộ gia đình

Sống xanh từ mô hình quản lý rác thải

Sống xanh từ mô hình quản lý rác thải

Không để rác thải gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Việt Nam

Không để rác thải gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Việt Nam

JICA và BIWASE ký hợp đồng tín dụng “dự án phát điện sử dụng nguồn nhiệt từ xử lý rác thải” tại Việt Nam

JICA và BIWASE ký hợp đồng tín dụng “dự án phát điện sử dụng nguồn nhiệt từ xử lý rác thải” tại Việt Nam

Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Biến rác thải thành tài nguyên quý giá

Biến rác thải thành tài nguyên quý giá