Quân đoàn 2 trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2021

Quân đoàn 2 trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2021

Liên hoan Dân vũ trong phụ nữ Quân đoàn 2

Liên hoan Dân vũ trong phụ nữ Quân đoàn 2

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Quân đoàn 2

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Quân đoàn 2

Quân đoàn 3 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ

Quân đoàn 3 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ

Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

đoàn 2 (Quân khu 5) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 11-3-1951: Ngày truyền thống Sư đoàn 325, Quân đoàn 2

Ngày 11-3-1951: Ngày truyền thống Sư đoàn 325, Quân đoàn 2

Ngày 10-3-1950: Ngày thành lập Sư đoàn 304, Quân đoàn 2

Ngày 10-3-1950: Ngày thành lập Sư đoàn 304, Quân đoàn 2

Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027