Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà cho các điểm trường mầm non của Binh đoàn 15

Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà cho các điểm trường mầm non của Binh đoàn 15

Thi sáng tác ca khúc về phụ nữ quân đội

Thi sáng tác ca khúc về phụ nữ quân đội

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội 6 tháng đầu năm

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội 6 tháng đầu năm

Bế mạc Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022

Bế mạc Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022

Khai mạc Liên hoan thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022

Khai mạc Liên hoan thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022

Khai trương Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội trên mạng Internet

Khai trương Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội trên mạng Internet

Vinh danh phụ nữ quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022

Vinh danh phụ nữ quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022

Vinh danh 378 cá nhân Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022

Vinh danh 378 cá nhân Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022