Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ quân đội luôn phấn đấu theo tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”

Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ quân đội luôn phấn đấu theo tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”

Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xứng danh

Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Phụ nữ Quân đội: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Cao Bằng

Phụ nữ Quân đội: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Cao Bằng

Hội Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân chia sẻ yêu thương đến Mottainai 2022

Hội Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân chia sẻ yêu thương đến Mottainai 2022